knn@vlcc.edu.vn      0270.3.877.386

Logo

Ad1
  Liên hệ
 Văn phòng Khoa Nông nghiệp, Cổng C, Khu II – Trường Cao đẳng Vĩnh Long.

Địa chỉ: 112 - 112A, Đinh Tiên Hoàng, Phường 8, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 0270.3.877.386 hoặc 097.988.30.99
Email: knn@vlcc.edu.vn

  Tìm chúng tôi trên
  Giới thiệu

Thông tin của giảng viên và học sinh, sinh viên ngành nông nghiệp (Thú y, Thủy sản và Bảo vệ thực vật) và tài nguyên thiên nhiên (Quản lý đất đai và Trắc địa).

Văn phòng tuyển sinh: 0270.3.883.788.